Kiedy pomoże nam notariusz?

Kiedy pomoże nam notariusz?

20 czerwca 2021 Wyłączono przez Redakcja

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych. Wiele osób nie jest świadomych, że jego obecność jest niezbędna przy zawieraniu niektórych umów. Warto też wiedzieć, że niektóre z umów powinny mieć formę aktu notarialnego.

Zawarcie umowy u notariusza

Notariusz Rzeszów zajmuje się rzetelną obsługą czynności prawnych. Umowy, które może sporządzić notariusz Rzeszów zawsze spisywane są w obecności wszystkich stron. Rzeszów powinien być obecny przy sporządzaniu następujących umów:

  • małżeńskiej umowy majątkowej zwanej potocznie intercyzą;
  • umowy sprzedaży/kupna nieruchomości;
  • niektórych umów spółek.

Notariusz Rzeszów centrum może także sporządzić umowę darowizny. Do notariusz Rzeszów centrum klienci mogą udać się także w celu sporządzania testamentu.

Dlaczego warto skorzystać z usług notariusza?

Notariusz to osoba zaufania publicznego. Decydując się na sporządzenie dokumentów przez notariusz Rzeszów centrum to pewność, że ich treść będzie zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wiele osób obawia się wysokich kosztów związanych z usługami, które świadczy notariusz Rzeszów centrum. Warto więc wiedzieć, że maksymalna wartość taksy, którą pobrać może kancelaria notarialna Rzeszów jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości.

Osoby, które interesuje kancelaria notarialna Rzeszów jej adres znajdą w Internecie. Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez notariusza sprawuje Izba Notarialna w Rzeszowie. O rzetelności obsługi czynności notarialnych świadczy to, że kancelaria należy do Izba Notarialna w Rzeszowie.