Najważniejsze zadania biura patentowego

Najważniejsze zadania biura patentowego

19 czerwca 2022 Wyłączono przez Redakcja

Coraz więcej przedsiębiorstw lub osób prywatnych rozważa opatentowanie lub zastrzeżenie owoców swojej pracy – na przykład w sferze przemysłowej lub naukowej. Takie podejście wcale nie dziwi, gdyż to właśnie ochrona patentowa zapewnia nie tylko ochronę danego wynalazku, ale także możliwość wyłącznego korzystania z niego. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszy się biuro patentowe, które pomaga we wszelkich czynnościach związanych z opatentowaniem danego wynalazku. Czym zajmuje się kancelaria patentowa? Oto kilka podstawowych informacji.

Po pierwsze – doradztwo biura patentowego

Niemal każde biuro patentowe zajmuje się całościową i kompleksową obsługą w zakresie szeroko rozumianych praw własności przemysłowych. W tym przypadku kancelaria pomaga nie tylko zgłosić i zastrzec dane patenty, ale także prowadzi określone doradztwo. Taka pomoc pomaga uzyskać:

  • patent na wynalazek 
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo ochronne na znak towarowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

W każdym z tych przypadków rzecznik patentowy występuje w imieniu klienta przed określonymi urzędami – Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym czy Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Po drugie – działania praktyczne

Doradztwo w zakresie uzyskania określonych patentów to oczywiście nie jedyne zadanie, jakim zajmuje się biuro patentowe. Oprócz tego taka kancelaria obsługuje klientów w zakresie następujących czynności:

  • opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń do krajowych i międzynarodowych urzędów,
  • opracowywanie ekspertyz w zakresie ochrony własności intelektualnej,
  • reprezentowanie klientów przed sądami,
  • przygotowywanie umów licencyjnych,
  • obsługa przedsiębiorstw w zakresie projektów i wynalazków.

Jednocześnie trzeba tu wspomnieć, iż te działania dotyczą wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz znaków towarowych.

Skorzystanie z usług takiej kancelarii często staje się koniecznością. Na szczęście jest rzecznik patentowy. Cena takich usług też nie jest wygórowana, gdyż jest ustalana na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości.